Brak porozumienia w sprawie wydłużenia okresu rezerwacji częstotliwości

2017.08.30
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Brak porozumienia w sprawie wydłużenia okresu rezerwacji częstotliwości dla operatorów w UE

Państwa stowarzyszone w ramach Unii Europejskiej nie zgodziły się na propozycję Komisji Europejskiej, która wnioskowała o to, by rezerwacje częstotliwości były przyznawane operatorom na minimum 25 lat. Zapis ten miał być jedną z podstaw zaprezentowanych we wrześniu 2016 roku zmian w unijnym prawie telekomunikacyjnym.

By przełamać impas, estońscy dyplomaci odpowiedzialni za prowadzenie negocjacji w sprawie nowych przepisów prawnych zwrócili się z prośbą o przedstawienie alternatywnych rozwiązań. Według koncepcji Komisji Europejskiej, wydłużone okresy rezerwacyjne mają dać operatorom większą stabilizację i bezpieczeństwo inwestycji.

Obecnie, w zależności od przepisów krajowych, pozwolenia przyznawane są na okres od 10 do 20 lat. W Polsce operatorzy mogą rezerwować częstotliwości na 15 lat. Głównymi lobbującymi za wydłużeniem czasu rezerwacji częstotliwości były telekomy. Zgodnie z przeprowadzoną przez Credit Suisse ankietą, 9 na 10 operatorów potwierdziło, że proponowany okres 25 lat rezerwacji zwiększyłby ich zainteresowanie inwestycjami.

W kwietniu 15 członków Unii Europejskich (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Niemicy, Polska, Wielka Brytania i Włochy) jednogłośnie zgłosiło swój sprzeciw. Jednym z najważniejszych argumentów zgłaszanych przez stronę jest możliwość szkodliwego wpływu na rynek telekomunikacyjny i innowacyjność, w tym wprowadzanie nowych technologii.

Według opinii krajów, które nie wyraziły poparcia dla propozycji wydłużenia czasu rezerwacji częstotliwości, możliwość handlu częstotliwościami czy odebrania rezerwacji nie jest odpowiednim zabezpieczeniem przed przewidywanymi szkodliwymi rezultatami tego typu decyzji.

źródło: serwis EurActiv