Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu coraz bliżej

2017.08.03
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu coraz bliżej

Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłosił rozpoczęcie społecznych konsultacji dokumentacji konkursowej na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. nałożyło na dostawców usług dostępu do internetu obowiązek umieszczania w umowach informacji na temat prędkości transmisji danych. W przypadku sieci stacjonarnych jest to prędkość minimalna, zwykle dostępna oraz maksymalna. Z kolei w sieciach ruchomych chodzi o prędkość szacunkowo maksymalną.

Pomiary prędkości mają umożliwić weryfikację warunków umownych. Do ich przeprowadzenia potrzebny jest jednak mechanizm monitorowania, który posiada certyfikację prezesa UKE. Gdy stwierdzony zostanie negatywny wynik pomiaru będzie to uznane za nienależyte wykonanie umowy. Efektem tego może być przedterminowe rozwiązanie umowy z winy operatora.

Ponadto Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił uwagę na niezadowalającą sytuację użytkowników związaną z poziomem jakości świadczonych przez operatorów usług. Jednym z podnoszonych zarzutów przez UKE jest niejednolity sposób realizacji obowiązku informacyjnego i brak przejrzystości ofert usług dostępu do internetu. To w znacznym stopniu utrudnia proces podjęcia decyzji przez konsumenta. Problemem staje się także przeprowadzenie skutecznego postępowania reklamacyjnego.

Decyzja prezesa UKE to ważny krok w kierunku stworzenia kompleksowego systemu ochrony praw użytkowników internetu w zakresie jakości usług.

źródło: UKE

Ukryj komentarze
1