Czy to koniec nieuczciwych usług premium dla abonentów sieci komórkowych?

2017.07.19
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

 

Czy to koniec nieuczciwych usług premium dla abonentów sieci komórkowych? Rząd pracuje nad nowelizacją prawa.

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej pracują nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. Nowy projekt ma stworzyć przepisy przyjazne dla abonentów w segmencie usług Premium Rate.

W ocenie urzędników obecne regulacje nie są wystarczająco skuteczne. Częste zgłoszenia i sygnały związane z nieprawidłowościami dotyczą przede wszystkim obciążenia abonentów dodatkowymi kosztami za usługi, które zamówili nieświadomie.

UKE zauważa, że w grupie największego ryzyka podatnego na ten rodzaj nieuczciwych zachowań znajdują się przede wszystkim osoby z niewystarczającą wiedzą dotyczącą telekomunikacji i nowych technologii. Celem UKE i Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie tym osobom należytej ochrony.

Jakie rozwiązania proponują rządowe instytucje? Pierwszym z nich jest wdrożenie domyślnego progu kwotowego dla usług premium. Po jego wykorzystaniu na abonenta zostanie nałożona automatyczna blokada. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z usług świadczonych przez numeru o podwyższonej opłacie. Próg kwotowy mają wskazywać sami abonenci. W przypadku, gdy tego nie zrobią, domyślnie jego wartość ma wynosić 35 złotych.

Ponadto nowe prawo ma nałożyć dodatkowe obowiązki na usługodawców. W przypadku usług o charakterze subskrypcyjnym (powtarzalnym) dostawcy będą musieli każdorazowo otrzymać od abonenta zgodę na pobranie dodatkowej opłaty.

Innym przewidywanym rozwiązaniem będą przepisy stanowiące o nieponoszeniu przez abonenta kosztów usług, które świadczone są niezgodnie z obowiązującym prawem. Resort chce zadbać także o transparentność rynku. Ma w tym pomóc stworzenie rejestru usług Premium Rate prowadzonego przez prezesa UKE.

Projekt nowych regulacji jest obecnie na etapie dyskusji międzyresortowych i konsultacji publicznych. Datę wejścia nowelizacji przewiduje się na 1 stycznia 2018 roku.