Internet Mobilny – raport jakości w Polsce 2016

2017.03.06
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

Internet Mobilny – raport jakości w Polsce 2016

Wielkie podsumowanie jakości Internetu Mobilnego w Polsce w 2016 roku! To dzięki Wam i Waszemu aktywnemu uczestnictwu możemy prezentować wyniki i ranking operatorów komórkowych. Dziękujemy!

Miesięczne podsumowania pomiarów Internetu mobilnego, wykonywanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark były prezentowane na portalu przez cały rok 2016. Na początku roku opublikowaliśmy raport i artykuł: Prędkość Internetu mobilnego w Europie w 2016 roku! Jak radzi sobie Polska na tle naszych sąsiadów!.

Czas na podsumowanie jakości oferowanych usług przez operatorów mobilnych w Polsce w 2016: Jak radzili sobie Orange, Play, Plus i T-Mobile? Czy inwestycje w infrastrukturę znajdują odzwierciedlenie w poprawie jakości? Oceńcie sami!

Podczas 2016 roku, operatorzy w Polsce intensywnie pracowali nad rozwojem swoich sieci. Punktem kulminacyjnym oraz jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku telekomunikacyjnym w Polsce było rozstrzygniecie w październiku 2015 aukcji pasm LTE 800 i 2600 MHz, z łączną kwotą ofert 9.23 mld złotych. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na dalsze działania operatorów oraz rozwój sieci w 2016 roku. Udostępnienie technologii LTE w paśmie 800 MHz pozwoliło na pokrycie dużych obszarów z wykorzystaniem pojedynczych stacji bazowych. Jest to szczególnie istotnie dla obszarów podmiejskich i wiejskich o małym zaludnieniu, gdzie zasięg LTE nie docierał do tej pory.

Zasada jest prosta – im niższa częstotliwość tym w praktyce większy zasięg – stąd pasmo 800 było tak łakomym kąskiem dla operatorów komórkowych. Nowe pasma to również możliwość zwiększenie przepływności oferowanych przez operatorów poprzez udostępnienie agregacji pasm częstotliwości (LTE-Advanced): Plus uruchomił 300 Mbps w technologii LTE-Advanced, T-Mobile 220 Mbps – pierwsze stacje z agregacją częstotliwości, Play uruchamia LTE ULTRA. Oczywiście aby skorzystać z tej możliwości należy użyć telefonu, który obsługuje tę technologię. Jednak już samo wykorzystanie kilku częstotliwości powinno spowodować odciążenie sieci i zwiększenie tym samym średnich prędkości dostępu do Internetu na danym obszarze. Dalszy wzrost średnich prędkości Internetu mobilnego będzie spowodowany stopniową wymianą terminali na obsługujące agregację częstotliwości – LTE-Advanced.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w 2016 roku wziął również pod lupę jakość usług oferowanych przez operatorów na trasach kolejowych: Słaby zasięg w Pendolino?! – Jakość usług telekomunikacyjnych na trasach kolejowych. W styczniu został również opublikowany przez UKE raport z pomiarów jakości usług w sieciach komórkowych wykonanych w grudniu 2015 roku: Raport UKE z badań jakości usług w sieciach komórkowych.

Rozwój sieci prowadzony przez operatorów był zarówno globalny jak i lokalny. Przykładem tego może być zakończenie prac nad udostępnieniem zasięgu sieci wszystkich operatorów (a nie tylko Play jak dotychczas) w tunelach pierwszej linii metra: Zasięg operatorów w tunelach, na całej I linii metra!. Jest to efekt współpracy między operatorami wielkiej czwórki Orange, T-Mobile, Plus i Play we wprowadzaniu wspólnego zasięgu 2G/3G/LTE na całej długości linii metra w oparciu o infrastrukturę sieci Play.

Regulacje Unii Europejskiej, również wpływają na jakość i komfort korzystania z sieci operatorów komórkowych w Europie. Od końca kwietnia obowiązują nowe, niższe stawki połączeń w roamingu niższe stawki połączeń w roamingu na terenie UE. Już w czerwcu mają zostać całkowicie zniesione opłaty roamingowe dla użytkowników sieci.

Operatorzy komórkowi w Polsce skupili się nie tylko na rozwoju Internetu mobilnego ale również usług głosowych. Orange zapoczątkował wprowadzenie technologii VoLTE, czyli transmisji głosu zapewniającej lepsza jakość rozmów oraz szybsze zestawianie połączeń z wykorzystaniem technologii LTE: Orange jako pierwszy operator komórkowy w Polsce uruchomił VoLTE!, Najnowsze technologie VoWiFi i VoLTE dostępne w T-Mobile!. Bez VoLTE aby przeprowadzić rozmową głosową telefon musiał przełączyć się z LTE do innej technologii dostępowej – 3G lub 2G aby mogło zostać nawiązane połączenie. W drugiej kolejności Play wystartował z wprowadzeniem technologii VoWiFi z usługą WiFi Calling – wykonywanie połączeń z wykorzystaniem sieci WiFi, np. gdy sieć komórkowa jest niedostępna oraz w przypadku połączeń wykonywanych za granicą: PLAY pierwszym operatorem w Polsce z obsługą Wi-Fi Calling!.

Czas na podsumowanie 2016!

Średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w 2016 roku

Pobieranie danychWysyłanie danychPing
Pobieranie danych

Internet Mobilny - szybkość poberania danych w Polsce 2016

Wysyłanie danych

Internet Mobilny - szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

Ping

Internet Mobilny - ping w Polsce 2016

Najlepszą średnią szybkość Internetu mobilnego, zarówno w przypadku pobierania jak i wysyłania danych, w technologii LTE/4G oferował w 2016 roku Orange. Zaraz za nim plasuje się T-Mobile. Najgorsze wyniki szybkości transmisji danych osiągnął Play, jednak średnie wartości ping dla tego operatora okazały się najlepsze.

W przypadku technologii 3G różnice miedzy operatorami są znacznie mniej zauważalne. Jednak można zaobserwować podobną sytuację w rankingu jak dla LTE/4G. W średniej szybkości pobierania danych, pierwsze miejsce obejmuje T-Mobile, a zaraz za nim jest Orange. W wysyłaniu danych najlepiej wypadli ex aequo Orange i T-Mobile. W szybkości Internetu mobilnego najgorzej wypadł Play. Najniższa średnia wartość ping przypadła sieci Plus.

Na powyższych wykresach można zauważyć, że dla pobierania danych osiągane prędkości w technologii 4G/LTE są około 3 razy wyższe niż w przypadku technologii 3G. Jeszcze większą różnicę można zaobserwować na wykresach szybkości wysyłania danych, bo aż 6-cio krotną. Różnice między wysyłaniem i pobieraniem danych biorą się ze specyfiki danej technologii. 3G charakteryzuje się dużą asymetrią prędkości na łączu w górę i łączu w dół. W przypadku LTE wartości te są bardziej wyrównane jednak maksymalne osiągalne prędkości są również ograniczone z góry w sposób asymetryczny. Jednak w przypadku średnich pomiarów wpływ ten jest znacznie mniej widoczny niż w przypadku technologii 3G.

Użycie technologii w pomiarach wykonanych w 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorów

Użycie technologii w pomiarach wykonanych w 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorówNa wykresie użycia technologii w pomiarach wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark należy przede wszystkim zauważyć niewielkie wykorzystanie technologii 2G. Można powiązać to przede wszystkim dobrym pokryciem populacji Polski przez zasięg pozostałych technologii takich jak 3G i LTE/4G. Ponadto użytkownicy korzystają zazwyczaj z automatycznego wyboru technologii, z preferencją wyboru tych oferujących najwyższe przepływności (jeżeli są dostępne). Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce nie ma miejsc tylko z dostępem do sieci 2G, jednak ilość użytkowników dokonująca pomiarów w takich miejscach była niewielka. Jest to związane właśnie z faktem podawania pokrycia przez operatorów liczonego względem liczby populacji, a nie powierzchni terytorium Polski.

Na wykresie został przedstawiony również procent pomiarów wykonanych w roamingu krajowym Play, przeprowadzonych w technologii 3G. Doskonale widać, że większość pomiarów (3G) w sieci T-Mobile stanowi roaming krajowy Play. Znacznie mniej pomiarów w roamingu wykorzystuje sieć Plus, a najmniej Orange. Tak duża ilość ruchu Play w roamingu krajowym z wykorzystaniem infrastruktury sieci T-Mobile może wywierać wpływ na średnie wyniki szybkości operatora T-Mobile, ze względu na większe obciążenie sieci, zarówno przez klientów macierzystych jak i roamingowych Play.

Na koniec 2016 roku Play postanowił „zachęcić” swoich klientów do korzystania z macierzystej sieci poprzez ograniczenie w roamingu szybkości wysyłania do 1 Mbps i pobierania do 3 Mbps: PLAY „zachęca” do korzystania z macierzystej sieci?. Czy się udało? O tym napiszemy w następnym artykule!

Technologia LTE/4G – średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w poszczególnych miesiącach 2016 roku

4G/LTE Pobieranie danych4G/LTE Wysyłanie danych4G/LTE Ping
4G/LTE Pobieranie danych

Internet mobilny 4G LTE szybkość pobierania danych w Polsce 2016

4G/LTE Wysyłanie danych

Internet mobilny 4G LTE szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

4G/LTE Ping

Internet mobilny 4G LTE Ping w Polsce 2016

Na powyższych wykresach zaprezentowano średnie wyniki pomiarów dla każdego miesiąca 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorów i liniami trendu. Można zaobserwować, ze Orange, który został liderem rankingu średnich prędkości za cały rok, najlepsze osiągi miał w połowie roku. Natomiast na początku i na końcu zaliczył spadek. U operatorów T-Mobile i Plus obserwujemy tendencję wzrostową w przypadku średniej prędkości pobierania danych. Play również zaliczył wzrost jednak średnia prędkość ustabilizowała się ok wartości 15 Mbps.


W wysyłaniu danych tylko u Plusa można zaobserwować wzrost szybkości. T-Mobile ma stabilny trend. Natomiast Orange i Play zaliczyli spadek w porównaniu do początku 2016 roku.

Technologia 3G – średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w poszczególnych miesiącach 2016 roku

3G Pobieranie danych3G Wysyłanie danych3G Ping
3G Pobieranie danych

Internet mobilny 3G szybkość pobierania danych w Polsce 2016

3G Wysyłanie danych

Internet mobilny 3G szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

3G Ping

Internet mobilny 3G Ping w Polsce 2016

W przeciwieństwie do pomiarów w technologii LTE/4G w 3G trendy prędkości operatorów są bardziej ustabilizowane w skali roku (z wykluczeniem pomiarów sieci Plus). W przypadku szybkości pobierania danych trendy Orange i Play oraz dla wysyłania trendy Orange, Play i T-Mobile zachowują niewielka tendencje spadkową.

Prędkości Internetu mobilnego w poszczególnych miesiącach 2016 roku w Polsce:


Podsumowanie

W 2016 roku operatorzy w Polsce intensywnie działali rozwijając swoje sieci. Uruchamiali stacje bazowe w całej Polsce, na nowych częstotliwościach 800 i 2600 MHz (przyznanych w aukcji UKE LTE). Częstotliwość 800 MHz pozwoliła na pokrycie obszarów, na których dotychczas nie było zasięgu LTE, czyli obszarów podmiejskich i wiejskich o małym zaludnieniu.

Nowe pasma pozwoliły na wprowadzenie agregacji częstotliwości, w celu zwiększenia maksymalnych prędkości transmisji danych. Poprawa jakości Internetu mobilnego w Polsce będzie stopniowa, ponieważ jest związana z wymianą terminali użytkowników, na obsługujące agregację częstotliwości.


Internet mobilny nie był jedynym kierunkiem rozwoju. Operatorzy zadbali również o nową jakość połączeń głosowych przez wprowadzenie VoLTE oraz VoWiFi, czyli połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii LTE oraz WiFi.

W roku 2017 dalej będziemy obserwować postępy operatorów oraz wpływ prowadzonych działań na jakość Internetu mobilnego. Oczekujemy, iż wraz z wymianą terminali na nowsze, obsługujące agregację częstotliwości, średnie szybkości pobierania i wysyłania danych będą stopniowo wzrastać.

My również nie zostajemy w tyle 🙂 – w styczniu uruchomiliśmy nową funkcję dostępną na naszym portalu, a dokładnie mapie interaktywnej – możliwość wyświetlenia i filtrowania nadajników sieci komórkowej. W znacznym stopniu powinno to ułatwić świadomy wybór najlepszego operatora komórkowego na interesującym Was obszarze. Zapraszamy do testowania i komentarzy!

Źródło: własne

Ukryj komentarze
2
  1. Seba Marzec 10, 2017 09:16

    Play niech wydaję jeszcze więcej na Reklamę! Tak trzymać :/

    • Jarosław Marzec 10, 2017 14:25

      A Plus mógłby zainwestować w reklamę bo ich marketing to dno i sitowie 🙂