Jednolity rynek cyfrowy w UE coraz bliżej

2017.10.13
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Jednolity rynek cyfrowy w UE coraz bliżej

Unijna platforma, która ma wspomóc rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie całej Europy została dziś zapoczątkowana przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Regionów (KR). Jednym z celów inicjatywy jest podłączenie do sieci obszarów wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój jest niedostatecznie stymulowany przez mechanizmy rynkowe. Udział w pierwszym posiedzeniu wzięli komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz oraz politycy lokalni i regionalni z państw członkowskich UE.

Powołany organ unijny ma pomagać we wdrażaniu szybszych, lepszych i trwalszych łączy szerokopasmowych we wszystkich częściach Europy. Dzięki temu mają zostać wyeliminowane bariery związane z położeniem geograficznym czy niedoskonałością rynku.

To nie wszystko nad czym debatowali uczestnicy pierwszego posiedzenia. Wśród pozostałych poruszanych tematów ważnym punktem stał się program WiFi4EU, który ma na celu uruchomienie sieci bezpłatnych hotspotów szerokopasmowego internetu.

Bardzo szybkie łącza szerokopasmowe stanowią kamień węgielny jednolitego rynku cyfrowego UE i podstawowy warunek konkurencyjności w skali globalnej, np. na polu handlu elektronicznego. Platforma powinna ulepszyć współpracę między Komisją Europejską, władzami lokalnymi i regionalnymi, ekspertami i różnymi zainteresowanymi podmiotami, umożliwiając określenie przeszkód dla inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych oraz pozwalając na opracowanie możliwości finansowania za pomocą programów unijnych i innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych – powiedział na inauguracyjnym posiedzeniu Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Platforma ma być podstawą regularnego dialogu politycznego między Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Regionów. Posiedzenia będą odbywać się dwa razy do roku, aby dyskutować o zagadnieniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych: polityce i zarządzaniu, wariantach dotyczących technologii, źródłach finansowania, ramach regulacyjnych.

źródło: Europejski Komitet Regionów, telix.pl