Jest porozumienie w sprawie stworzenia Strategii 5G dla Polski

2017.07.04
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

 

29 czerwca 2017 roku oficjalnie potwierdzono porozumienie na rzecz wdrożenia strategii “5G dla Polski”.

Wśród inicjatorów stworzenia kompleksowego planu wdrożenia nowej technologii znalazł się Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ośrodki naukowe oraz firmy związane z branżą telekomunikacyjną.

Podpisane porozumienie to pierwszy krok w drodze do stworzenia spójnej strategii implementacji technologii 5G w Polsce. Dzięki ścisłej współpracy placówek administracyjnych, naukowych oraz partnerów biznesowych Polska ma stać się pionierem i liderem w obszarze implementacji sieci 5G w tym regionie.

Rozwój innowacyjnych technologii wspierających telekomunikację to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej. Na początku czerwca Parlament Europejski poparł plan rozwoju technologii 5G na terenie Wspólnoty. Każdy z krajów unijnych przeznaczy 700 milionów euro na rozwój tej technologii.

Unia Europejska dąży, by do 2020 roku sieć 5G była dostępna przynajmniej w jednym mieście w danym kraju członkowskim. Z kolei do 2025 5G ma objąć zasięgiem największe miasta i węzły komunikacyjne znajdujące się na terenie Unii.

Wierzę, że 5G ma szansę stać się kołem zamachowym 4 rewolucji przemysłowej – powiedział podczas konferencji Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5G to kolejny duży krok, który pozwoli na optymalizację procesów i skuteczniejsze wykorzystanie technologii do celów zarówno komercyjnych, jak i dla dobra publicznego. Umożliwia ona na swobodne korzystanie z internetu bezprzewodowego z prędkością porównywalną do oferowaną przez światłowody (do 1 Gigabita na sekundę). To warunek konieczny, aby możliwy był dalszy rozwój nowych trendów – Internetu Rzeczy, adaptacji mobilnych urządzeń ubieralnych (wearables) czy pracy nad systemem logistycznym opartym na autonomicznych samochodach.