Koniec konsultacji ws. certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

2017.09.21
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Koniec konsultacji ws. certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

Zakończyła się analiza stanowisk zebranych w ramach konsultacji społecznych. Ich przedmiotem był certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu. W konsultacjach projektu wzięły udział m.in. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz potencjalni dostawcy rozwiązania do monitorowania internetu.

Zaangażowane instytucje zgłosiły swoje uwagi. Teraz nastąpi czas na dopracowanie dokumentacji z uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych konsultacji i obowiązujących ustaleń międzynarodowych. Wkrótce uruchomiony zostanie konkurs, który pozwoli wyłonić dostawcę systemu pomiarowego do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania.

W gronie potencjalnych dostawców rozwiązania znalazła się spółka Notel Polska, twórcy aplikacji oraz portalu RFBenchmark. Ciesząca się dużą popularnością aplikacja od kilku lat pomaga użytkownikom podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru oferty operatorów ze względu na jakość i prędkość internetu mobilnego. Budowa transparentnego rynku przejawia się między innymi przez publikowanie comiesięcznych raportów na temat jakości usług i prędkości internetu mobilnego oferowanego przez największych polskich operatorów komórkowych.

Czym jest certyfikowany mechanizm monitorowania internetu?

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu to inicjatywa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mająca na celu stworzenie narzędzia zatwierdzonego przez odpowiednie instytucje (UKE), które posłuży wszystkim zainteresowanym do sprawdzania rzeczywistej jakości i pomiarów prędkości internetu oferowanego przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Ma to być odpowiedź na pojawiające się na rynku rozbieżności pomiędzy oferowanym poziomem jakości usług, a realnymi osiągami sieci internetowej.

To ważna informacja dla użytkowników. Po wybraniu oficjalnego mechanizmu monitorowania internetu możliwe będzie wykonanie przez klienta wiążących pomiarów. W przypadku różnic w sprawdzanych parametrach i ich niezgodności z ofertą możliwe będzie rozwiązanie umowy. Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu ma umożliwić klientowi dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

UKE przewiduje, że wprowadzenie nowego narzędzia zwiększy konkurencję na rynku i tym samym wzrośnie jakość świadczonych usług, która stanie się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych.

źródło: UKE