Prędkość Internetu mobilnego w Europie – Q1 2017! Raport!

2017.04.11
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

Prędkość Internetu mobilnego w Europie w pierwszym kwartale roku 2017! Jak radzi sobie Polska na tle naszych sąsiadów!

Mapa przedstawia wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego z podziałem na poszczególne państwa i rodzaje parametrów jakości łącza, takie jak szybkość pobierania i wysyłania danych oraz ping. (Metodyka pomiarów oraz objaśnienia skali jakości usług)

Prezentowane dane przedstawiają średnie wartości parametrów Internetu mobilnego z uwzględnieniem wszystkich technologii 2G, 3G i LTE (4G), czyli realną prędkość i jakość Internetu mobilnego dostępną dla klientów w Europie.

Pobieranie danychWysyłanie danychPing
Pobieranie danych
Internet w Europie Q1 2017 - pobieranie danych

© OpenStreetMap contributors

Wysyłanie danych
Internet w Europie Q1 2017 - wysyłanie danych

© OpenStreetMap contributors

Ping
Internet w Europie Q1 2017 - ping

© OpenStreetMap contributors

Liderami rankingu szybkości pobierania danych zostały Armenia, Estonia, Austria oraz Holandia. Osiągi operatorów w Polsce są o ponad połowę niższe. W porównaniu do Q3 2016 Polska jest niezauważalnie wolniejsza. Ponadto wynik w rankingu nie odbiega znacząco od wyników krajów na zachód od Warszawy.

Najgorzej wypada Azerbejdżan. Również spadek możemy zaobserwować na Białorusi, Litwie, Łotwie, Rosji oraz w Norwegii. Jednym z możliwych powodów może być duża utylizacja sieci LTE przez większą liczbą użytkowników lub częstsze korzystanie z sieci 3G przez klientów.

Zauważalną poprawę widać w Bułgarii, Rumunii, Włoszech, Szwecji oraz na Ukrainie. Ukraina przekroczyła granicę 5 Mbps, a Rumunia 10 Mbps. Bułgaria osiągnęła ponad 18 Mbps. Włochy przyspieszyły o 9 Mbps, a Szwecja o 6 Mbps.

Operatorzy wciąż rozwijają swoje sieci i inwestują w infrastrukturę. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie nowych technologii takich jak np. LTE-Advanced, pozwalających na uzyskanie większych przepływności – prędkości Internetu. Jednak w przypadku pomiarów wykonywanych przez użytkowników, duże znaczenie ma również wykorzystanie terminali pracujących w odpowiedniej technologii. Wymiana urządzeń na obsługujące najnowsze technologie to proces długotrwały. Pomimo większych możliwości sieci operatorów wzrost średniej prędkości będzie następował stopniowo. Oczekujemy, że w kolejnych raportach, wpływ zmian i inwestycji w infrastrukturę sieci operatorów stanie się zauważalny.

W Turcji wciąż obserwujemy przyrost prędkości w porównaniu do wyniku na Q3 2016. Wyraźnie widać, iż inwestycja operatorów sieci komórkowych w infrastrukturę oraz dostępność najnowszych terminali dla klientów poprawia jakość i komfort korzystania z mobilnego Internetu w technologi LTE.

Ukryj komentarze
1