Program Polska Cyfrowa – Czy warto?

2017.07.19
Autor: Dagmara Bożek-Andryszczak
Podziel się informacją:

 

Program Polska Cyfrowa – kolejny nabór wniosków i seria projektów „Zaprogramuj Przyszłość”

W lutym tego roku został zakończony nabór zgłoszeń do konkursu w Programie Polska Cyfrowa. Do rozdysponowania na rozwój sieci szerokopasmowych przeznaczono środki w wysokości ponad 2 mld złotych.

Program Polska Cyfrowa rozpisany na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 roku. Jego celem jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Głównym założeniem Programu do 2020 roku jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi Polski dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Ze środków unijnych w ramach POPC finansowane są trzy grupy projektów: umożliwiające dostęp do szybkiego internetu na terenach pozbawionych takich możliwości lub na których jest on mocno ograniczony ( pierwsza oś projektu – powszechny dostęp do szybkiego internetu), ułatwiające dostęp do usług publicznych drogą elektroniczną ( druga oś – e-administracja i otwarty rząd) oraz zwiększające cyfrowe kompetencje różnych grup społecznych, głównie z terenów wiejskich (trzecia oś – cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa mogą się ubiegać przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej, instytucje naukowe i kulturalne oraz organizacje pozarządowe.

Drugi konkurs organizowany w ramach Programu, z którego można było pozyskać środki na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, trwał od 31 października 2016 do 17 lutego 2017 roku. Informację o wynikach podano w czerwcu podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył wicepremier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk.

Założeniami drugiej edycji konkursu jest objęcie 1,3 mld gospodarstw domowych szerokopasmowym dostępem do internetu na 58 wybranych obszarach oraz podłączenie ponad 10 tys. placówek oświatowych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Jednym z beneficjentów kolejnej puli dotacji z Programu Polska Cyfrowa jest Fundacja Orange, powołana w 2005 roku przez operatora sieci komórkowej, oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Dzięki dofinansowaniu, wspólnie zrealizują lekcje dla uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości w ramach 9 projektów „Zaprogramuj Przyszłość”. W rezultacie 20 tys. dzieci weźmie udział w zajęciach z podstaw programowania, a ponad 1200 nauczycieli zostanie przeszkolonych do prowadzenia lekcji w tym zakresie.

Źródło: Polska Cyfrowa/Fundacja Orange

Dagmara Bożek-Andryszczak
Zawodowo związana z SEO i marketingiem internetowym, tłumacz języka rosyjskiego. Pisze i redaguje teksty z branży nowych technologii oraz o tematyce edukacyjnej.