Spotkanie MC i UKE z samorządowcami z Lubelszczyzny ws. “białych plam”

2017.09.18
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej z samorządowcami z Lubelszczyzny ws. “białych plam”

W Warszawie ciągu najbliższych kilku dni odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa z samorządowcami z województwa lubelskiego. Tematem rozmów mają być “białe plamy” internetowe występujące w całym regionie.

Ostatnie dane opublikowane przez UKE są alarmujące dla Lubelszczyzny. W tej części Polski prawie 419,5 tysiąca punktów adresowych zostało zidentyfikowanych jako “białe plamy” internetowe, czyli takich, które nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s).  

Oznacza to, że w województwie lubelskim dostępu do szerokopasmowego internetu pozbawionych jest prawie 55% gospodarstw domowych. Liczba ta stanowi także niemal 25% wszystkich zidentyfikowanych białych plam na terenie kraju.

Przedstawiciele instytucji rządowych chcą przekonać gości z Lubelszczyzny do obniżenia stawek za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. To, według resortu cyfryzacji, największa bariera inwestycyjna w tej części Polski. Operatorzy ISP wyrażają z kolei nadzieję, że w 3. konkursie 1.1 POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) zostaną wyznaczone mniejsze obszary konkursowe.

Do tej pory Lubelszczyzna skorzystała z dotacji w ramach projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Wybudowano tam blisko 3 tysiące kilometrów sieci światłowodowej, 298 węzłów dystrybucyjnych i 14 węzłów szkieletowych. Koszt inwestycji wyniósł w sumie 385 milionów złotych. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należą do największych kosztów utrzymania RSS. Rocznie wynoszą one około 5,4 milionów złotych.

źródło: telko.in