UKE unieważnia przetarg, T-Mobile chce podjęcia kolejnych kroków

2017.08.08
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
UKE unieważnia przetarg, T-Mobile chce podjęcia kolejnych kroków

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) unieważnił przetargi dotyczące rezerwacji częstotliwości z 2007 roku. Chodzi o dwie rezerwacje obejmujące 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz na obszarze całego kraju. Częstotliwości te były przekazane do użytku w publicznej sieci telekomunikacyjnej do 31 grudnia 2022 roku.

Marcin Cichy, prezes UKE, podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na podstawie oceny prawnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według Sądu pojawiła się przesłanka rażącego naruszenia prawa. Chodzi o biurokratyczne podejście Komisji przetargowej do wymogu parafowania każdej strony oferty, nawet w przypadku, gdy na danej stronie znajdował się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika przetargu. Dotychczasowym właścicielem rezerwacji jest Aero2 z Grupy Cyfrowy Polsat.

Jeden z czołowych operatorów na rynku, T-Mobile Polska, ocenił, że w konsekwencji wydanej decyzji częstotliwości powinny być ponownie rozdysponowane w drodze aukcji lub przetargu.

Ta sprawa trwała już blisko od 10 lat i to jest już najwyższy czas, aby ją zakończyć. Zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego przetarg musi zostać powtórzony w całości, a to oznacza, że za dzisiejszą decyzją prezesa UKE powinny nastąpić kolejne działania: uchylenie decyzji rezerwacyjnej oraz wycofanie pozwoleń radiowych wydanych na podstawie wadliwie przeprowadzonego przetargu oraz ponowne rozdysponowanie częstotliwości przez prezesa UKE na zasadach rynkowych w drodze aukcji lub przetargu – tak decyzję UKE skomentował Cezary Albrecht, dyrektor Departamentu Prawnego i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska.

Stronom postępowania przysługują wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wydana decyzja nie wpływa na decyzje rezerwacyjne wydane po przetargu. Decyzje te pozostają ważne i w oparciu o nie mogą być świadczone usługi telekomunikacyjne.

źródło: UKE