WiFi4EU – bezpłatne Wi-Fi na terenie Unii Europejskiej

2017.09.15
Autor: Dagmara Bożek-Andryszczak
Podziel się informacją:

W dniu 12 września Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził inicjatywę WiFi4EU, której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych takich jak urzędy, parki, biblioteki czy szpitale na terenie całej Unii Europejskiej.

Projekt WiFi4EU przedstawiono pod koniec zeszłego roku na jednym z posiedzeń Komisji Europejskiej i był on wyrazem deklaracji Jean-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji, który we wrześniu 2016 roku mówił o konieczności dostępu do informacji, gdyż potrzebuje tego zarówno gospodarka, jak i ludzie.

Parę miesięcy później, 29 maja br., Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie inicjatywy WiFi4EU i jej finansowania. Ustalono, że w latach 2017-2020 powstaną punkty dostępu do bezprzewodowego Internetu dla 6-8 tys. gmin w całej UE. Pieniądze, które zostaną przeznaczone na ten cel, wynoszą 120 mln euro.

Środki w ramach programu WiFi4EU będą przyznawane zarówno ośrodkom miejskim, jak i wsiom, aby zachować równowagę geograficzną, a o tym, w jakich miejscach publicznych zostaną zamontowane punkty dostępu do Internetu, będą decydowali beneficjenci (np. władze lokalne).

Koszty sprzętu i instalacji punktów dostępu do Internetu będą finansowane ze środków unijnych, natomiast w gestii beneficjentów pozostanie opłacenie kosztów transmisji danych oraz konserwacji sprzętu. Ponadto, po stronie podmiotów korzystających z inicjatywy WiFi4EU będzie zawarcie umowy z wybranym operatorem telekomunikacyjnym, który zagwarantuje instalację i funkcjonowanie połączenia Wi-Fi przez co najmniej 3 lata.

Ostatecznie 12 września Parlament Europejski poparł w głosowaniu program WiFi4EU.

Dziękuję członkom Parlamentu Europejskiego za dzisiejsze głosowanie. Dzięki inicjatywie WiFi4EU wszyscy mieszkańcy Europy będą mogli dzielić się swoimi pomysłami, marzeniami oraz budować razem wspólną przyszłość. Kończymy przygotowania, aby, po wejściu w życie nowych regulacji, władze lokalne mogły zarejestrować się na platformie internetowej i wnioskować o dofinansowanie w ramach 120 milionów euro. Planujemy, że na początku 2018 roku zostanie przyznana pierwsza pula 1000 voucherów dla władz lokalnych wszystkich państw członkowskich.
Marija Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, członkini Komisji Europejskiej

Dla wnioskodawców zostanie przygotowana specjalna platforma internetowa. Projekty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a każde państwo członkowskie będzie mieć do dyspozycji pewną ilość bonów, którymi będzie mogło zapłacić za elementy infrastruktury.

Szczegółów udziału w projekcie jeszcze nie określono – będą one ustalone wspólnie z państwami członkowskimi UE.

Źródło: europa.eu

Ukryj komentarze
2