Dołącz do naszej społeczności
Interaktywna mapa umożliwia wyświetlanie wyników wszystkich użytkowników – informując o zasięgu i jakości internetu mobilnego dla różnych technologii (GSM / 3G / 4G / LTE) oferowanego przez operatorów komórkowych.

Instalacja
Aplikację można pobrać i zainstalować za darmo bezpośrednio ze strony RFBenchmark, ze sklepu Google Play, oraz Apple Store. Mając już skonfigurowane konto Google w swoim telefonie można również dokonać instalacji korzystając z przeglądarki internetowej.

Poruszanie się po aplikacji mobilnej RFBENCHMARK
W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się przycisk rozwijający menu główne aplikacji mobilnej

Strona główna
Strona główna wyświetla interaktywną mapę ze skalą jakości sygnału i aktualną lokalizacją terminala wraz z dotychczasowymi pomiarami. Dodatkowo istnieje możliwość porównania jakości usług oferowanych przez operatorów komórkowych w postaci rankingu operatorów w wybranej okolicy, na podstawie pomiarów wykonanych przez innych użytkowników.

Operator, z którego usług aktualnie korzysta urządzenie

LAC (ang. Location Area Code) i CID (ang. Cell Identifier). Parametry określają lokalizację telefonu w sieci. CID jest identyfikatorem komórki obsługującej telefon i przynależy do zbioru komórek określonego przez kod lokalizacji LAC.

Technologia, z której aktualnie korzysta telefon (LTE, 3G, GSM)

Mierzony poziom sygnału w dBm (miara logarytmiczna, w której poziom odebranej mocy sygnału odniesiony jest do 1 mW). Uzyskany w ten sposób wynik zostaje sklasyfikowany według pięciostopniowej skali (8)

Odnajdywanie obecnej lokalizacji na mapie. Drugie przyciśnięcie powoduje przełączenie w tryb śledzenia zmiany położenia telefonu

Wyświetlanie pomiarów jakości sygnału wykonanych przez wszystkich użytkowników. W połączeniu z (9) umożliwia wyświetlenie pomiarów dla konkretnego operatora

Wyświetlanie pomiarów szybkości Internetu wykonanych przez wszystkich użytkowników. W połączeniu z (9) umożliwia wyświetlenie pomiarów dla konkretnego operatora

Pięciostopniowa skala jakości sygnału, według której klasyfikowany jest poziom jakości sygnału (4). Każdemu z poziomów został przyporządkowany określony kolor, który wykorzystywany jest do oznaczenia pomiaru na mapie w postaci kropki

Po kliknięciu wyświetla się ranking operatorów dla wyświetlonego obszaru mapy. Umożliwia wybór wyświetlonych pomiarów poziomu sygnału (6) oraz szybkości Internetu (7)

Informacja o operatorze, którego jakość usług, na aktualnie wyświetlanym obszarze, jest najlepsza

Test jakości usług
Test jakości usług pozwala na wykonanie pomiarów parametrów Internetu w dwóch konfiguracjach:

Internet mobilny. Należy włączyć transmisję danych w telefonie i wyłączyć WiFi.
Sieć WiFi. Wystarczy połączyć się z dostępną siecią WiFi i wykonać test.

W teście mierzony jest ping, szybkość pobierania oraz wysyłania danych. Szczegółowe informacje na temat tych parametrów można znaleźć w Metodologii.

Uwaga! Wykorzystanie danych podczas testu jest uzależnione od rzeczywistej szybkości łącza.

Serwer testowy wybrany przez aplikację mobilną przed wykonaniem pomiaru jakości połączenia internetowego

IP telefonu – można wykorzystać do sprawdzenia czy przydzielony adres jest statyczny czy dynamiczny. Jednym ze sposobów jest wykonanie testu, zapamiętanie adresu IP i ponowne uruchomienie telefonu i wykonanie testu. Jeżeli adres pozostał bez zmian to mamy do czynienia z IP statycznym, a jeżeli zmienił się to z IP dynamicznym. W przypadku testów sieci WiFi możliwe jest sprawdzenie dostawcy usług za pośrednictwem danych udostępnianych przez zewnętrzne serwisy.

Operator komórkowy, dla którego został przeprowadzony test. W przypadku testu sieci WiFi wyświetlana jest nazwa sieci, do której podłączono telefon.

Technologia, w której został przeprowadzony test oraz poziom sygnału zarejestrowany podczas przeprowadzania testu.

Trzy zegary informujące o zmierzonych parametrach: ping, szybkość pobierania i wysyłania danych. Umożliwiają przełączanie się między wykresami

Po wykonaniu testu klikając na każdy z zegarów (4) można obserwować wykres słupkowy reprezentujący kolejne próbki pomiaru danego parametru: ping, szybkość wysyłania i pobierania danych

Opis informujący o tym, jakiego parametru wykres (5) jest aktualnie wyświetlany. Aby włączyć widok wykresu dla konkretnego parametru należy wybrać odpowiedni zegar (4)

Kolorowy pasek pojawiający się przy każdej z ośmiu podstawowych usług internetowych (WWW, Wideo SD, Wiedo HD, …) informuje o przydatności łącza internetowego do realizacji każdej z usług internetowych dla aktualnie zmierzonych parametrów łącza. Pasek sięgający tylko koloru czerwonego oznacza, że badane łącze nie nadaje się do korzystania z danej usługi. Natomiast jeżeli pasek sięga koloru zielonego oznacza to, iż usługa, przy aktualnie zmierzonych parametrach łącza, powinna być realizowana

Przycisk umożliwiający dzielenie się uzyskanym wynikiem pomiaru za pośrednictwem wiadomości e-mail lub portalu Facebook

Przycisk pozwalający na wykonanie testu jakości łącza Internetowego

Kwestionariusz
Kwestionariusz pozwala w prosty sposób na zgłaszanie napotkanych problemów z siecią komórkową. Umożliwia wybór konkretnego problemu, określenie miejsca w którym wystąpił oraz dodanie dodatkowego komentarza

Sygnał
Zakładka „Sygnał” zawiera szczegółowe informacje dotyczące:
– lokalizacji (w tym dokładności określenia aktualnej lokalizacji),
– sieci,
– parametrów odbieranego sygnału,
– komórki, w której aktualnie znajduje się telefon.

Zaawansowane
Ustawienia zaawansowane obejmują:
– wyłączenie wyświetlanych reklam,
– wymuszenie dużej dokładności pomiarów,
– utrzymywanie zawsze włączonego ekranu,
– użycie 4 wątków do testów,
– wybudzanie przy zmianie (eksperymentalne),
– statystykę pomiarów (druga karta w obrębie zakładki „Zaawansowane”),
– testy prędkości Internetu w pętli (trzecia karta w obrębie zakładki „Zaawansowane”),
– historyczne pomiary jakości sygnału wraz z możliwością eksportu danych do pliku (w zakładce „Rejestracja” – szczegóły zamieszczono poniżej).

Zakładka „Zaawansowane” jest dostępna po bezpłatnym odblokowaniu profesjonalnej wersji aplikacji. Porównanie możliwości oferowanych przez wersję zaawansowaną w porównaniu z podstawową oraz instrukcję jak włączyć zaawansowaną wersję aplikacji można znaleźć TUTAJ.

Statystyki wykonanych pomiarów:


– poziomu sygnału,
– testów prędkości Internetu,
– przesłanych za pomocą „Kwestionariusza” raportów dotyczących sieci.

Przycisk „Wyślij teraz” umożliwia ręczne wyzwolenie wysyłania zebranych danych na serwer RFBENCHMARK.

Testy prędkości Internetu mogą być przeprowadzane w pętli. Należy określić minimalny odstęp czasowy między kolejnymi pomiarami. Dodatkowo możliwe jest ustawienie minimalnego dystansu, który musimy przebyć od miejsca poprzedniego pomiaru aby został wyzwolony kolejny test. Jest to ustawienie przydatne, gdy chcemy zmierzyć jakość Internetu np. na wybranej trasie, a nie chcemy, żeby testy były wykonywane w tym samym miejscu np. podczas postoju w korku, czy po dotarciu na miejsce. Można również ograniczyć maksymalną liczbę pomiarów, po której testy wykonywane w pętli zostaną wyłączone.

Rejestracja
W celu utworzenia konta do którego zostaną przypisane realizowane pomiary, należy wybrać „Zarejestruj” lub skorzystać z posiadanego konta Facebook lub Twitter. Jeśli posiadamy konto aplikacji RFBenchmark należy zalogować się za pomocą danych użytych do rejestracji lub wykorzystując konto Facebook, Twitter. Aplikacja bez polecenia wylogowania automatycznie loguje użytkownika przy starcie

Po rejestracji historia testów jakości usług użytkownika jest dostępna w kracie „Testy jakości”. Zapisane informacje obejmują:

– Technologię, w której został przeprowadzony test.
– Operatora komórkowego, dla którego został przeprowadzony test. W przypadku testu sieci WiFi wyświetlana jest nazwa sieci, do której podłączono telefon.
– Prędkość pobierania i wysyłania danych oraz ping.
– Poziom sygnału w trakcie pomiaru.
– Model telefonu – przydatny przy identyfikacji pomiarów w przypadku, wykorzystania tego samego konta na różnych urządzeniach.

Po rejestracji historia zgłoszonych przez użytkownika problemów z siecią za pomocą kwestionariusza jest dostępna w karcie „Kwestionariusz”. Zapisane informacje obejmują:

– rodzaj problemu,
– miejsce wystąpienia problemu,
– adres,
– opcjonalny komentarz użytkownika.

Po rejestracji i bezpłatnej aktywacji profesjonalnej wersji aplikacji historia pomiarów poziomu sygnału użytkownika jest dostępna w karcie „Pomiary”. Zapisane informacje obejmują:

– datę i godzinę pomiaru,
– model telefonu,
– ilość zebranych próbek sygnału.

Szczegółowe informacje o każdym punkcie pomiarowym można uzyskać w kolejnej zakładce „Export”.

Po rejestracji i bezpłatnej aktywacji profesjonalnej wersji aplikacji eksport historii pomiarów poziomu sygnału użytkownika jest możliwy w zakładce „Pomiary”. Należy wybrać zakres dat, z których mają zostać pobrane pomiary. Dane są eksportowane w postaci pliku .zip. W archiwum .zip znajduje się dokument tekstowy, który można przeglądać w dowolnym edytorze tekstu.

O programie
Znajdują się tutaj dodatkowe informacje o aplikacji, portalu RFBenchmark oraz regulamin, który należy zaakceptować przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

Wyjście
Użycie przycisku „Wyjście” powoduje całkowite zamknięcie aplikacji. W celu dokonywania pomiarów w tle należy wyjść do ekranu głównego telefonu za pomocą przycisku „Home” lub „Wstecz”