Co przyniesie rok 2018 w Prawie Telekomunikacyjnym?

2018.01.09
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Prawo Telekomunikacyjne – co przyniesie nowy rok?

Rok 2018 będzie czasem ewolucji w prawie telekomunikacyjnym. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego zawierające propozycje Prezesa UKE znacząco wpłyną na życie przedsiębiorców i konsumentów.

Jednym z najważniejszych usprawnień jest ustalenie minimalnej jakości dostępu do Internetu świadczonego przez jednostki samorządu terytorialnego (min. 30 Mbit/s). Znacznym ułatwieniem w prawie będzie możliwość zawierania umów o świadczeniu usług telekomunikacyjnych elektronicznie SMS-em, telefonicznie, lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego).

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli możliwość korzystania z elektronicznego sposobu sprawozdawczości. Pojawią się nowe zmiany w obowiązkach informacyjnych, jak i również nowe sposoby zatrzymywania tych , poprawi się postępowe sposoby ochrony użytkowników.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zobowiązuje się do wprowadzenia systemu powiadamiania obywateli o występujących zagrożeniach – będzie polegało na wysłaniu wiadomości SMS z informacją. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) na stałe zastąpi polubowny sąd konsumencki przy Prezesie UKE.

Znacząco zmienią się także zasady funkcjonowania kont Premium.

źródło: UKE, telepolis