Czym jest i na co wpływa porozumienie 5G-ACIA?

2018.05.08
Autor: Anita Karpińska
Podziel się informacją:

Czym jest i na co wpływa porozumienie 5G-ACIA?

Wdrożenie technologii 5G wiąże się z kosztownymi inwestycjami, pozyskaniem know-how oraz dostosowaniem infrastruktury technicznej do najnowszego standardu sieci mobilnej. Nie jest to często możliwe tylko dla jednego przedsiębiorstwa, więc powstają nowe umowy i porozumienia. Jednym z nich jest 5G-ACIA – 5G Alliance for Connected Industries and Automation.

5G-ACIA powstało w ZVEI na początku kwietnia, łączące 26 najważniejszych na rynku firm takich jak Ericsson, Niemieckie Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, Fraunhofer Gesellschaft, Bosch, Huawei, Infineon, Intel, Mitsubishi, Nokia, Siemens, Vodafone i Yokogawa. Sojusz ten, został stworzony przez przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, automatyzacji i produkcji w celu promocji przyjęcia 5G oraz zaprojektowania od samego początku zastosowań przemysłowych.

Celem 5G-ACIA jest standaryzacja i regulacja technologii 5G. Równocześnie trwają prace nad identyfikacją i analizą możliwych przypadków użycia i powiązanych wymagań z perspektywy dziedziny przemysłowej.

Jak podkreśla sam prezes kwietniowego sojuszu, Dr Andreas Müller, najważniejszym celem 5G-ACIA jest stworzenie najlepszych możliwości zastosowania technologii 5G i sieci 5G dla powiązanych branż, mając głównie na myśli przemysł wytwórcy i przetwórczy.

5G-ACIA jest wyjątkowym porozumieniem, łączącym po raz pierwszy tak wielu różnych, kluczowych graczy z dziedzin Internetu Rzeczy i Inteligentnych Fabryk. Sojusz zapewni możliwość dostosowania 5G do potrzeb przemysłu na szczeblu światowym.

Dr Müller podsumował, destrukcyjny wpływ na produkcję przemysłową, spowodowany zmianą 5G na centralny systemem telekomunikacji Fabryki Przyszłości. Jest wiele zalet dla najnowszego standardu technologii mobilnej, będącej odpowiednią nawet dla krytycznych aplikacji przemysłowych.

źródło: telcomasia