GUS podał dane o aktualnej penetracja rynku telefonii komórkowej w Polsce

2017.10.25
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
GUS podał dane o aktualnej penetracja rynku telefonii komórkowej w Polsce

Penetracja rynku telefonii komórkowej w Polsce po raz kolejny spadła. Na koniec września 2017 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wynosiła 135,8%. To wynik niższy o 4,7 punktów procentowych w porównaniu z grudniem 2016 roku.

Jak możemy przeczytać w opracowaniu GUS “Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.” w końcu września br. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej wyniosła 52,2 mln i była o 7,2% mniejsza niż przed rokiem oraz o 4,8% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Liczba abonentów wzrosła w skali roku o 7,6% (do 33,8 mln), a liczba użytkowników obniżyła się o 25,9% (do 18,4 mln). Na100 mieszkańców w końcu września przypadało 135,8 abonentów i użytkowników (wobec 146,3 przed rokiem oraz 142,5 w końcu grudnia ub. roku).

źródło: GUS