Ile firm w Polsce ma dostęp do internetu szerokopasmowego?

2017.10.21
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Ile firm w Polsce ma dostęp do internetu szerokopasmowego?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku. Wynika z niego, że prawie 95% przedsiębiorstw posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu. Wskaźnik sięga 99,7% w przypadku, gdy pod uwagę weźmiemy największe firmy funkcjonujące na rynku. Z kolei 70% przedsiębiorców wykorzystywało mobilne łącza internetowe.

Zauważyć można upowszechnianie się technologii wśród użytkowników biznesowych. W 2016 roku dostęp do Internetu posiadało 93,7% przedsiębiorstw. Stałe łącze szerokopasmowe było używane przez 93,2%, a mobilne łącza szerokopasmowe przez 64,7% przedsiębiorstw. Od 2014 roku odsetek przedsiębiorstw, które posiadają dostęp do (mobilnego lub stałego) internetu szerokopasmowego rośnie i utrzymuje się na poziomie ponad 90%.

Ciekawie prezentują się też pozostałe zgromadzone dane. Ponad 33% przedsiębiorców korzysta z możliwości chmury obliczeniowej (cloud computing). Ponad dwie trzecie firm posiada także własną stronę internetową. Ten wynik nie zmienił się na przestrzeni ostatniego roku.

Tylko co czwarte polskie przedsiębiorstwo korzysta z mediów społecznościowych. Przodują w tym duże firmy, z których ponad połowa korzysta do komunikacji z przynajmniej jednego kanału społecznościowego.

Gorsze wyniki dotyczą gospodarstw domowych. W 2017 roku tylko 78% posiada dostęp do szerokopasmowego internetu. W porównaniu do 2014 roku ten wskaźnik zwiększył się o 7,1 punktów procentowych.

Rozwój i dostęp do technologii teleinformatycznych jest uzależniony od typu gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania i stopień urbanizacji. Okazuję się, że na wyniki wpływa również fakt obecności dzieci w gospodarstwie domowym. 98,8% gospodarstw domowych, w których znajdują się dzieci może pochwalić się dostępem do nowej technologii.

Dlaczego część gospodarstw domowych nie posiada dostępu do Internetu? Podawanym głównym powodem jest brak potrzeby korzystania z niego. Kolejną barierą były niewystarczające umiejętności. Do innych często wymienionych powodów trafiły wysokie koszty sprzętu i dostępu do Internetu.  

Pełny raport dostępny jest na stronie GUS.