Internet Mobilny – raport jakości w Polsce 2016

2017.03.06
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

Internet Mobilny – raport jakości w Polsce 2016

Wielkie podsumowanie jakości Internetu Mobilnego w Polsce w 2016 roku! To dzięki Wam i Waszemu aktywnemu uczestnictwu możemy prezentować wyniki i ranking operatorów komórkowych. Dziękujemy!

Miesięczne podsumowania pomiarów Internetu mobilnego, wykonywanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark były prezentowane na portalu przez cały rok 2016. Na początku roku opublikowaliśmy raport i artykuł: Prędkość Internetu mobilnego w Europie w 2016 roku! Jak radzi sobie Polska na tle naszych sąsiadów!.

Czas na podsumowanie jakości oferowanych usług przez operatorów mobilnych w Polsce w 2016: Jak radzili sobie Orange, Play, Plus i T-Mobile? Czy inwestycje w infrastrukturę znajdują odzwierciedlenie w poprawie jakości? Oceńcie sami!

Podczas 2016 roku, operatorzy w Polsce intensywnie pracowali nad rozwojem swoich sieci. Punktem kulminacyjnym oraz jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku telekomunikacyjnym w Polsce było rozstrzygniecie w październiku 2015 aukcji pasm LTE 800 i 2600 MHz, z łączną kwotą ofert 9.23 mld złotych. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na dalsze działania operatorów oraz rozwój sieci w 2016 roku. Udostępnienie technologii LTE w paśmie 800 MHz pozwoliło na pokrycie dużych obszarów z wykorzystaniem pojedynczych stacji bazowych. Jest to szczególnie istotnie dla obszarów podmiejskich i wiejskich o małym zaludnieniu, gdzie zasięg LTE nie docierał do tej pory.

Zasada jest prosta – im niższa częstotliwość tym w praktyce większy zasięg – stąd pasmo 800 było tak łakomym kąskiem dla operatorów komórkowych. Nowe pasma to również możliwość zwiększenie przepływności oferowanych przez operatorów poprzez udostępnienie agregacji pasm częstotliwości (LTE-Advanced): Plus uruchomił 300 Mbps w technologii LTE-Advanced, T-Mobile 220 Mbps – pierwsze stacje z agregacją częstotliwości, Play uruchamia LTE ULTRA. Oczywiście aby skorzystać z tej możliwości należy użyć telefonu, który obsługuje tę technologię. Jednak już samo wykorzystanie kilku częstotliwości powinno spowodować odciążenie sieci i zwiększenie tym samym średnich prędkości dostępu do Internetu na danym obszarze. Dalszy wzrost średnich prędkości Internetu mobilnego będzie spowodowany stopniową wymianą terminali na obsługujące agregację częstotliwości – LTE-Advanced.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w 2016 roku wziął również pod lupę jakość usług oferowanych przez operatorów na trasach kolejowych: Słaby zasięg w Pendolino?! – Jakość usług telekomunikacyjnych na trasach kolejowych. W styczniu został również opublikowany przez UKE raport z pomiarów jakości usług w sieciach komórkowych wykonanych w grudniu 2015 roku: Raport UKE z badań jakości usług w sieciach komórkowych.

Rozwój sieci prowadzony przez operatorów był zarówno globalny jak i lokalny. Przykładem tego może być zakończenie prac nad udostępnieniem zasięgu sieci wszystkich operatorów (a nie tylko Play jak dotychczas) w tunelach pierwszej linii metra: Zasięg operatorów w tunelach, na całej I linii metra!. Jest to efekt współpracy między operatorami wielkiej czwórki Orange, T-Mobile, Plus i Play we wprowadzaniu wspólnego zasięgu 2G/3G/LTE na całej długości linii metra w oparciu o infrastrukturę sieci Play.

Regulacje Unii Europejskiej, również wpływają na jakość i komfort korzystania z sieci operatorów komórkowych w Europie. Od końca kwietnia obowiązują nowe, niższe stawki połączeń w roamingu niższe stawki połączeń w roamingu na terenie UE. Już w czerwcu mają zostać całkowicie zniesione opłaty roamingowe dla użytkowników sieci.

Operatorzy komórkowi w Polsce skupili się nie tylko na rozwoju Internetu mobilnego ale również usług głosowych. Orange zapoczątkował wprowadzenie technologii VoLTE, czyli transmisji głosu zapewniającej lepsza jakość rozmów oraz szybsze zestawianie połączeń z wykorzystaniem technologii LTE: Orange jako pierwszy operator komórkowy w Polsce uruchomił VoLTE!, Najnowsze technologie VoWiFi i VoLTE dostępne w T-Mobile!. Bez VoLTE aby przeprowadzić rozmową głosową telefon musiał przełączyć się z LTE do innej technologii dostępowej – 3G lub 2G aby mogło zostać nawiązane połączenie. W drugiej kolejności Play wystartował z wprowadzeniem technologii VoWiFi z usługą WiFi Calling – wykonywanie połączeń z wykorzystaniem sieci WiFi, np. gdy sieć komórkowa jest niedostępna oraz w przypadku połączeń wykonywanych za granicą: PLAY pierwszym operatorem w Polsce z obsługą Wi-Fi Calling!.

Czas na podsumowanie 2016!

Średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w 2016 roku

Pobieranie danychWysyłanie danychPing
Pobieranie danych

Internet Mobilny - szybkość poberania danych w Polsce 2016

Wysyłanie danych

Internet Mobilny - szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

Ping

Internet Mobilny - ping w Polsce 2016

Najlepszą średnią szybkość Internetu mobilnego, zarówno w przypadku pobierania jak i wysyłania danych, w technologii LTE/4G oferował w 2016 roku Orange. Zaraz za nim plasuje się T-Mobile. Najgorsze wyniki szybkości transmisji danych osiągnął Play, jednak średnie wartości ping dla tego operatora okazały się najlepsze.

W przypadku technologii 3G różnice miedzy operatorami są znacznie mniej zauważalne. Jednak można zaobserwować podobną sytuację w rankingu jak dla LTE/4G. W średniej szybkości pobierania danych, pierwsze miejsce obejmuje T-Mobile, a zaraz za nim jest Orange. W wysyłaniu danych najlepiej wypadli ex aequo Orange i T-Mobile. W szybkości Internetu mobilnego najgorzej wypadł Play. Najniższa średnia wartość ping przypadła sieci Plus.

Na powyższych wykresach można zauważyć, że dla pobierania danych osiągane prędkości w technologii 4G/LTE są około 3 razy wyższe niż w przypadku technologii 3G. Jeszcze większą różnicę można zaobserwować na wykresach szybkości wysyłania danych, bo aż 6-cio krotną. Różnice między wysyłaniem i pobieraniem danych biorą się ze specyfiki danej technologii. 3G charakteryzuje się dużą asymetrią prędkości na łączu w górę i łączu w dół. W przypadku LTE wartości te są bardziej wyrównane jednak maksymalne osiągalne prędkości są również ograniczone z góry w sposób asymetryczny. Jednak w przypadku średnich pomiarów wpływ ten jest znacznie mniej widoczny niż w przypadku technologii 3G.

Użycie technologii w pomiarach wykonanych w 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorów

Użycie technologii w pomiarach wykonanych w 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorówNa wykresie użycia technologii w pomiarach wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark należy przede wszystkim zauważyć niewielkie wykorzystanie technologii 2G. Można powiązać to przede wszystkim dobrym pokryciem populacji Polski przez zasięg pozostałych technologii takich jak 3G i LTE/4G. Ponadto użytkownicy korzystają zazwyczaj z automatycznego wyboru technologii, z preferencją wyboru tych oferujących najwyższe przepływności (jeżeli są dostępne). Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce nie ma miejsc tylko z dostępem do sieci 2G, jednak ilość użytkowników dokonująca pomiarów w takich miejscach była niewielka. Jest to związane właśnie z faktem podawania pokrycia przez operatorów liczonego względem liczby populacji, a nie powierzchni terytorium Polski.

Na wykresie został przedstawiony również procent pomiarów wykonanych w roamingu krajowym Play, przeprowadzonych w technologii 3G. Doskonale widać, że większość pomiarów (3G) w sieci T-Mobile stanowi roaming krajowy Play. Znacznie mniej pomiarów w roamingu wykorzystuje sieć Plus, a najmniej Orange. Tak duża ilość ruchu Play w roamingu krajowym z wykorzystaniem infrastruktury sieci T-Mobile może wywierać wpływ na średnie wyniki szybkości operatora T-Mobile, ze względu na większe obciążenie sieci, zarówno przez klientów macierzystych jak i roamingowych Play.

Na koniec 2016 roku Play postanowił „zachęcić” swoich klientów do korzystania z macierzystej sieci poprzez ograniczenie w roamingu szybkości wysyłania do 1 Mbps i pobierania do 3 Mbps: PLAY „zachęca” do korzystania z macierzystej sieci?. Czy się udało? O tym napiszemy w następnym artykule!

Technologia LTE/4G – średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w poszczególnych miesiącach 2016 roku

4G/LTE Pobieranie danych4G/LTE Wysyłanie danych4G/LTE Ping
4G/LTE Pobieranie danych

Internet mobilny 4G LTE szybkość pobierania danych w Polsce 2016

4G/LTE Wysyłanie danych

Internet mobilny 4G LTE szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

4G/LTE Ping

Internet mobilny 4G LTE Ping w Polsce 2016

Na powyższych wykresach zaprezentowano średnie wyniki pomiarów dla każdego miesiąca 2016 roku z podziałem na poszczególnych operatorów i liniami trendu. Można zaobserwować, ze Orange, który został liderem rankingu średnich prędkości za cały rok, najlepsze osiągi miał w połowie roku. Natomiast na początku i na końcu zaliczył spadek. U operatorów T-Mobile i Plus obserwujemy tendencję wzrostową w przypadku średniej prędkości pobierania danych. Play również zaliczył wzrost jednak średnia prędkość ustabilizowała się ok wartości 15 Mbps.


W wysyłaniu danych tylko u Plusa można zaobserwować wzrost szybkości. T-Mobile ma stabilny trend. Natomiast Orange i Play zaliczyli spadek w porównaniu do początku 2016 roku.

Technologia 3G – średnie wyniki pomiarów jakości Internetu mobilnego operatorów w Polsce, w poszczególnych miesiącach 2016 roku

3G Pobieranie danych3G Wysyłanie danych3G Ping
3G Pobieranie danych

Internet mobilny 3G szybkość pobierania danych w Polsce 2016

3G Wysyłanie danych

Internet mobilny 3G szybkość wysyłania danych w Polsce 2016

3G Ping

Internet mobilny 3G Ping w Polsce 2016

W przeciwieństwie do pomiarów w technologii LTE/4G w 3G trendy prędkości operatorów są bardziej ustabilizowane w skali roku (z wykluczeniem pomiarów sieci Plus). W przypadku szybkości pobierania danych trendy Orange i Play oraz dla wysyłania trendy Orange, Play i T-Mobile zachowują niewielka tendencje spadkową.

Prędkości Internetu mobilnego w poszczególnych miesiącach 2016 roku w Polsce:


Podsumowanie

W 2016 roku operatorzy w Polsce intensywnie działali rozwijając swoje sieci. Uruchamiali stacje bazowe w całej Polsce, na nowych częstotliwościach 800 i 2600 MHz (przyznanych w aukcji UKE LTE). Częstotliwość 800 MHz pozwoliła na pokrycie obszarów, na których dotychczas nie było zasięgu LTE, czyli obszarów podmiejskich i wiejskich o małym zaludnieniu.

Nowe pasma pozwoliły na wprowadzenie agregacji częstotliwości, w celu zwiększenia maksymalnych prędkości transmisji danych. Poprawa jakości Internetu mobilnego w Polsce będzie stopniowa, ponieważ jest związana z wymianą terminali użytkowników, na obsługujące agregację częstotliwości.


Internet mobilny nie był jedynym kierunkiem rozwoju. Operatorzy zadbali również o nową jakość połączeń głosowych przez wprowadzenie VoLTE oraz VoWiFi, czyli połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii LTE oraz WiFi.

W roku 2017 dalej będziemy obserwować postępy operatorów oraz wpływ prowadzonych działań na jakość Internetu mobilnego. Oczekujemy, iż wraz z wymianą terminali na nowsze, obsługujące agregację częstotliwości, średnie szybkości pobierania i wysyłania danych będą stopniowo wzrastać.

My również nie zostajemy w tyle 🙂 – w styczniu uruchomiliśmy nową funkcję dostępną na naszym portalu, a dokładnie mapie interaktywnej – możliwość wyświetlenia i filtrowania nadajników sieci komórkowej. W znacznym stopniu powinno to ułatwić świadomy wybór najlepszego operatora komórkowego na interesującym Was obszarze. Zapraszamy do testowania i komentarzy!

Źródło: własne

Ukryj komentarze
4
 1. Zwrotki: Internet mobilny w Polsce - wielkie podsumowanie 2017 roku! - RFBENCHMARK | RFBENCHMARK

 2. Marek J. Czerwiec 28, 2017 10:59

  Szczerze mówiąc nie jestem zbytnio zwolennikiem internetu mobilnego. Jeśli tylko mam okazję to wolę się podpiąć co sieci stacjonarnej przez WiFi, bo wtedy działa wszystko po prostu lepiej. Mój lokalny dostawca – Elbonet, ma bardzo szybki internet, przystępny cenowo, a podczas korzystania z niego nie mam żadnych problemów taki jakich przerywanie sieci czy też wysoki ping.

 3. Seba Marzec 10, 2017 09:16

  Play niech wydaję jeszcze więcej na Reklamę! Tak trzymać :/

  • Jarosław Marzec 10, 2017 14:25

   A Plus mógłby zainwestować w reklamę bo ich marketing to dno i sitowie 🙂