Jest już nowy Ranking gotowości technologicznej na lata 2018-2022

2018.06.05
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Economist Intelligence Unit wydal nowy „Ranking gotowości technologicznej na lata 2018-2022”. Uwzględniony został dostęp do Internetu, infrastruktura gospodarki cyfrowej oraz otwartość na innowacyjne elementy najbardziej konkurencyjnych obecnie lokalizacji biznesowych.

Spoglądając na poprzedni ranking obejmujący lata 2013-2017 podium zajmowały kolejno Finlandia i Szwecja . Taki sam wynik osiągnęław rankingu Australia, Austria, Niemcy, Singapur i Holandia.

W 2018 – 2020 do pierwszej dziesiątki dołączył Stany Zjednoczone oraz Francja. Najlepszym wynikiem może pochwalić się także Australia, Singapur oraz Szwecja. Libia i Angola z kolei utrzymają najniższe pozycje.

Wyniki ukazują, iż Holandia poszczycić się może najlepszą ofertą e-commerce. Nie można jednak dorównać Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o usługi e-administracji. Tajwan słynie za to z najskuteczniejszego cyberbezpieczeństwa.

A jak wygląda sytuacja za oceanem? Stany Zjednoczone są liderem w oparciu o wskaźnik grantów patentowych EIU, będący zapowiedzią innowacji. Wygrywają tym samym z Chinami, w których w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba wniosków patentowych.

Kluczowym wnioskiem raportu jest to, że inwestycje rządowe przyczynią się do szerokiej poprawy gotowości technologicznej krajów w ciągu najbliższych pięciu lat. Wydatki na e-administrację, cyberbezpieczeństwo i solidne środowisko handlu elektronicznego będą coraz częściej postrzegane jako priorytet polityki.

Nowy ranking EIU koncentruje się na tym, jak ukierunkowane na przyszłość są 82 środowiska biznesowe. Ocenia osiem wskaźników w trzech kategoriach: dostępu do internetu, który obejmuje korzystanie z Internetu i subskrypcje na usługi telefonii komórkowej; infrastruktury cyfrowej, spojrzenia na e-commerce, e-government i cyber-security; otwartość na innowacje, badanie międzynarodowych patentów, wydatki na badania i rozwój (B + R) oraz infrastrukturę badawczą.

Jak komentuje Emily Mansfield, dyrektor ds. prognoz EIU, w przyszłości nastąpią znaczne zmiany technologiczne. Przewidywany jest wzrost znaczenie USA, ponieważ dostęp do Internetu się poprawi i Stany pozostaną światowym liderem w zakresie klastrów innowacyjnych i nowych patentów. Pozycja Wielkiej Brytanii spadnie z powodu stosunkowo niskich wydatków na badania i rozwój będących kluczowym czynnik wzrostu wydajności oraz niewystarczających inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

źródło: telecomasia