Marcin Cichy (UKE): Priorytetem jest konsument

2018.01.05
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Marcin Cichy (UKE): Priorytetem jest konsument

Ostatnie lata to dynamiczny, ale i burzliwy rozwój branży telekomunikacyjnej. W związku z tym pełne ręce roboty miał Urząd Komunikacji Elektronicznej, który pełni funkcję regulatora rynku. W ostatnim wywiadzie dla Rzeczpospolitej, Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podzielił się swoimi obserwacjami i prognozami dotyczącymi budowy sieci 5G w Polsce, mechanizmu weryfikacji jakości sieci internetowej czy sprawie zmian w roamingu unijnym.

Roaming w Unii Europejskiej. Najważniejsze wyzwanie w 2017 roku dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej?

Od 15 czerwca 2017 roku możemy cieszyć się brakiem roamingu w Unii Europejskiej. Nowe przepisy prawne wzbudzały (i wzbudzają w dalszym ciągu) kontrowersje wśród operatorów komórkowych. Część z nich wystąpiła do UKE z wnioskiem o pobieranie dodatkowych opłat od konsumentów. Jak wygląda kwestia rozmów z operatorami komórkowymi?

Z 12 złożonych przez telekomy wniosków, 9 dopłat już zatwierdziliśmy, ale rozmowy rzeczywiście bywają trudne. Weryfikujemy deklarowane przez operatorów straty własnymi modelami analitycznymi. – tłumaczy Marcin Cichy. – To precedensowe postępowania, więc i rezultaty muszą być kontrolowane przez regulatora. Koniec końców priorytetem jest konsument. – dodaje prezes UKE.

Dopłaty najszybciej uzyskały małe przedsiębiorstwa, czyli operatorzy wirtualni (MVNO). Znaleźli się oni po implementacji nowego prawa unijnego znoszącego opłaty w roamingu w najtrudniejszej sytuacji. Nie wszyscy operatorzy wirtualni zdążyli również wdrożyć zasadę “roam like at home”. – Prowadzimy w tych sprawach kontrole, w 5 przypadkach wydaliśmy już zalecenia. Ale oprócz leczenia objawów musimy wrócić do eliminacji przyczyn. – odpowiada Marcin Cichy.

Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług filarem unijnej strategii

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapowiada także rozpoczęcie dyskusji o najważniejszych sprawach dotyczących polskiego rynku z Komisją Europejską. Preludium tych rozmów ma być publikacja analizy sytuacji w Polsce, która planowana jest na I kwartał 2018 roku.

Filarem unijnej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług. Rozwiązania cyfrowe mają opierać się na komunikacji elektronicznej. Poprzez harmonizację i dystrybucję częstotliwości, standaryzację systemów łączności, czy realizację planów pokryciowych będziemy do 2020 i 2025 roku wdrażać 5G. To oznacza koszty inwestycyjne szacowane przez Brukselę na prawie 500 mld euro. – dzieli się swoimi przemyśleniami Marcin Cichy.

Prezes UKE podkreślił także niebezpiecznego spadku przychodów operatorów o 80% w przypadku oparciu stawki na forsowanym przez Brukselę modelu kosztowym bottom-up pure LRIC.

Przyszłość mechanizmu monitorowania jakości internetu

Nie jest tajemnicą, że jednym z priorytetów UKE jest wprowadzenie w najbliższym czasie Certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu w Polsce. Co udało się zrobić w tej kwestii?

Opracowaliśmy zasady wdrożenia mechanizmu monitorowania jakości internetu. Ma on pozwalać konsumentom oceniać, na ile dostawca usługi spełnia zobowiązania z umowy. – odpowiada Marcin Cichy.

Konkurs na dostawcę odpowiedniego narzędzia ma się rozpocząć lada chwila. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu ma z kolei służyć Polakom już w drugiej połowie 2018 roku.

Ustalenia ostatecznego zakresu funkcjonalności, które musi spełniać narzędzie zostało poprzedzone konsultacjami na szeroką skalę. Wzięli w nich udział przedstawiciele zarówno telekomów, jak i izb branżowych czy instytucji rządowych. – Zaimplementujemy szereg uwag, ale są miejsca, gdzie nie znajdziemy kompromisu. – stwierdził stanowczo prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Co z siecią 5G w Polsce?

Chociaż coraz częściej z mediów dochodzą do nas informację na temat postępów w projekcie wdrożenia technologii 5G w Polsce to na drodze pojawiły się komplikacje. Chodzi o trudności negocjacyjne z Rosją dotyczące uwolnienia pasma 700 MHz. Okazuje się, że i na taką ewentualność regulator rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest przygotowany.

Sygnalizowałem już w Komisji Europejskiej ryzyko niedotrzymania przez Polskę harmonogramu dystrybucji 700 MHz. Jeszcze zimą planujemy spotkanie statusowe w tej sprawie. Ale też zaczynamy w UKE pracować nad wariantem B. – tłumaczy Marcin Cichy. –  Widząc trudności w negocjacjach z Rosją, przygotowaliśmy nowe przepisy już wiele miesięcy temu. Założyliśmy, że w 2018 r. doprecyzujemy z operatorami oczekiwania dotyczące pasm i je przygotujemy, w końcu wytypujemy miejsca, w których do 2020 roku uruchomimy 5G w formie pilotażu, zakładanego przez Komisję Europejską.

Cały wywiad dostępny jest na łamach portalu rpkom.pl.

źródło: rpkom.pl