Microsoft uległ naciskom unijnego inspektora danych osobowych

2019.11.19
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Microsoft uległ naciskom unijnego inspektora danych osobowych

Kolejna zwycięska potyczka europejskich regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Microsoft ogłosił wprowadzenie zmian dotyczących umów komercyjnych na usługi w chmurze. Wszystko to w związku z obawami o naruszenia prywatności zgłaszanymi przez organy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Zmiany warunków kontaktowych będą obowiązywać na całym świecie i wobec wszystkich klientów komercyjnych. Niezależnie od tego, czy jest to podmiot z sektora publicznego czy prywatnego, czy też duża lub mała firma. Nowe zapisy w umowach będą przesłane do akceptacji wszystkim klientom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na początku 2020 r.

W październiku europejski inspektor ochrony danych ostrzegł, że wstępne wyniki dochodzenia w sprawie warunków umownych dotyczących usług chmurowych Microsoft wzbudziły poważne obawy dotyczące zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych i roli giganta technologicznego jako procesora danych dla instytucji UE.

Na swoim blogu poświęconym polityce UE, Julie Brill, wiceprezes Microsoft ds. Globalnej prywatności i spraw regulacyjnych oraz główny urzędnik ds. Prywatności, ogłosił aktualizację postanowień dotyczących prywatności w Ogólnych Warunkach Dotyczących Usług Online (OST) swoich komercyjnych umów w chmurze. Jak sama twierdzi, wprowadzone zmiany to efekt „opinii, które usłyszeliśmy od naszych klientów”.

Wprowadzane przez nas zmiany zapewnią naszym klientom większą przejrzystość w zakresie przetwarzania danych w chmurze Microsoft – pisze Jullie Brill.

Źródło: TechCrunch