Orange ponownie ukarane przez UKE

2018.12.22
Autor: Anita Karpińska
Podziel się informacją:
Orange ponownie ukarane przez UKE

Grudzień jest czasem prezentów, chociaż patrząc na wydarzenia ostatnich miesięcy można mieć wrażenie, że operatorzy telekomunikacyjni w Polsce zamiast prezentów otrzymują w tym roku rózgi od Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ostatnio Orange dostało  karę w wysokości 9 milionów za wysyłanie marketingowych SMS-ów bez zgody użytkowników, później Play też zasłużył na rózgę za naruszenie praw jednego z klientów.

Nie jest to jednak koniec listy, ponieważ Orange Polska otrzymało kolejną karę tym razem w wysokości 11 milionów. Powód? Niewypełnienie przez Pomarańczowego Operatora obowiązków związanych z przenoszeniem numerów stacjonarnych.

UKE aby uprościć i ujednolicić system przenoszenia numerów nałożył na Orange obowiązki w zakresie wysyłki komunikatów do systemu PLI CBD. Decyzja miała rangę rygoru natychmiastowego, więc działania powinny ruszyć z dniem jej doręczenia – 23 grudnia 2015. Mimo to Pomarańczowy Operator nie powziął działań z tym związanych, nie wprowadził zmian zaś system musiał otrzymać komunikaty, które były błędnie zapisywane.

UKE wzięło pod uwagę okres czasu oraz zagrożenie całego procesu przenoszenia – przeciążenia i możliwości zatrzymania.

Źródło: https://gsmonline.pl/