Trójmiasto – raport

2014.09.07
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:

Podsumowanie pomiarów w Trójmieście

Zakończyliśmy analizę zebranych danych podczas pomiarów w Trójmieście, które odbyły się w dniach 3-6.06.2014. Czas na podsumowanie, który z wiodących operatorów w Polsce oferuje najlepszą jakość usług głosowych i najszybszy internet na terenie Trójmiasta.

Samochód pomiarowy przejeżdzał ulicami Gdańska, Sopotu i Gdyni. W tabeli poniżej zostały przedstawione ogólne założenia, które spełniono podczas pomiarów.

Rodzaj pomiaru Mierzony parametr Technologia dostępu
Orange T-Mobile Plus Play
Jakość połączeń głosowych MOS POLQA
(skala od 1 do 5)
2G/3G 2G/3G 2G/3G 2G/3G
Szybkość internetu Throughput [Mbps] 2G/3G/LTE 2G/3G 2G/3G/LTE 2G/3G/LTE

W trakcie pomiarów technologia LTE w sieci T-Mobile nie była dostępna komercyjnie, dlatego pomiary przepustowości odbywały się w technologiach 2G/3G. Pozostali operatorzy wspierali technologię LTE. Jakość głosu była oceniana wg 5-cio stopniowej skali MOS POLQA, a szybkość internetu wyznaczały parametry Throughput oraz RTT.

MOS (ang. Mean Opinion Score) jest to subiektywna ocena jakości mowy, dokonywana po stronie odbiorczej, po przejściu sygnału mowy przez kanał transmisyjny. Do oceny jakości stosowana jest 5-cio stopniowa skala:
5 – znakomita jakość (możliwe odprężenie, rozmowa nie wymaga wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
4 – dobra jakość (rozmowa wymaga skupienia, nie wymaga znaczącego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
3 – dopuszczalna jakość (rozmowa wymaga średniego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
2 – słaba jakość (rozmowa wymaga znacznego skupienia i wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),
1 – niedopuszczalna jakość (pomimo skupienia i znaczącego wysiłku, nie ma możliwości, aby zrozumieć co mówi nadawca podczas rozmowy).
POLQA (ang. Perceptual Objective Listening Quality Assessment) jest to obiektywna metoda estymacji subiektywnej oceny jakości mowy. Najczęściej przewidywana jest ocena jakości mowy MOS z zastosowaniem 5-cio stopniowej skali. POLQA jest następcą PESQ (ang. Perceptual Evaluation of Speech Quality).
Throughput w telekomunikacji określa ilość prawidłowo przesłanych danych w określonym czasie i podawany jest najcześciej w megabitach na sekunkę (Mbps).

Wyniki pomiarów jakości mowy w Trójmieście z zastosowaniem oceny MOS przedstawiono na wykresie słupkowym. Spośród czterech wiodących operatorów najlepszą jakość rozmów w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oferuje Orange, a najgorszą Plus, jednak różnice pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem są niewielkie. Według wytycznych ustalonych w Memorandum UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) co do jakości usług głosowych u wszystkich operatorów ponad 99% próbek osiągnęło wynik większy niż 3 w skali MOS osiągając dobrą jakość usług głosowych. Średnie wartości MOS dla poszczególnych operatorów przedstawia wykres poniżej

 

4.29 4.28 4.12 4.21
Orange T-Mobile Plus Play

 

Średnie czasy zestawienia połączenia głosowego zostały przedstawione na wykresie poniżej. W Trójmiescie najdłużej na połączenie oczekuje się w Orange, średnio ok. 4,5s. Natomiast najszybsze zestawianie połączenia oferuje Plus, ok. 3s.

 

4.54 s 3.90 s 3.01 s 3.67 s
Orange T-Mobile Plus Play

 

Średnią szybkość internetu jaką oferują wymienieni wcześniej operatorzy na terenie Trójmiasta obrazuje wykres umieszczony poniżej. Użyty kolor odpowiada danemu przedziałowi na skali przepustowości umieszczonej na mapie pomiarów RFBenchmark. Najlepszy wynik uzyskali Plus i Orange, ok. 24 Mbps.

 

24.1 Mbps 15.1 Mbps 24.5 Mbps 16.2 Mbps
Orange T-Mobile Plus Play

 

Poniższa tabela przedstawia w jakim stopniu poszczególni operatorzy spełniają wymagania ustalone podczas prac z Memorandum UKE co do zapewnienia odpowiedniej jakości usług pakietowych (internetowych) gwarantujących bezproblemowe korzystanie z internetu.

Onzaczenia kolorów przyjetych w raporcie końcowym z prac Memorandum UKE:
 Kolor zielony  – dobra jakość usług,
 Kolor żółty  – zadowalająca jakość usług,
 Kolor czerwony  – niska jakość usług.

Rodzaj usługi Minimalne wymagania co do jakości usługi Orange T-Mobile Plus Play
Przeglądanie stron WWW Throughput > 1 Mb/s DL RTT < 200ms 100,00% 96,96% 100,00% 99,75%
Oglądanie video <720p Throughput > 2 Mb/s DL RTT < 200ms 100,00% 96,67% 100,00% 99,63%
Oglądanie video >=720p Throughput > 6 Mb/s DL RTT < 200ms 99,66% 88,74% 98,64% 95,83%
Rozmowy w jakości HD Throughput > 1,5 Mb/s DL/UL RTT < 150ms 99,24% 70,96% 91,49% 98,22%
Telefonia VoIP Throughput > 0,64 Mb/s DL/UL RTT < 150ms 99,79% 89,48% 98,21% 98,90%
Multiroom (3x HD video) Throughput > 18 Mb/s DL RTT < 200ms 58,28% 0,07% 55,65% 0,31%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego Throughput > 2 Mb/s DL & 1,5 Mb/s UL RTT < 30ms 24,95% 0,67% 0,86% 0,00%
Gry flash Throughput > 1 Mb/s DL/DL RTT < 200ms 99,52% 84,59% 93,85% 98,77%

Podsumowując, spośród czterech wiodących operatorów w Polsce, w Trójmieście najlepszą jakość rozmów telefonicznych oraz usług internetowych oferuje Orange. Niestety żaden z wymienionych operatorów telefonii komórkowej nie pozwala na zadowalające skorzystanie z usługi Multiroom 3x HD oraz rozgrywkę w grze sieciowej czasu rzeczywistego. Jakość rozmów według metodologii opracowanej podczas Memorandum UKE jest na poziomie dobrym.