Polska nie wykorzystuje potencjału cyfrowych danych. Przed nami Estonia i Malta

2017.10.31
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Polska nie wykorzystuje potencjału cyfrowych danych. Przed nami Estonia i Malta

Polska nie wykorzystuje w odpowiedni sposób cyfryzacji do rozwoju społeczeństwa, biznesu oraz polityki społecznej. Tak wynika z raportu “The State of Data Innovation in the EU” opublikowanego przez unijny think tank The Center for Data Innovation. Polska znalazła się na 20. miejscu spośród 28 sklasyfikowanych państw. Najlepiej cyfrowe dane wykorzystują Duńczycy, Finowie oraz Holendrzy. Najsłabiej pod tym względem radzą sobie z kolei Węgrzy, Bułgarzy oraz mieszkańcy Cypru.

Innowacje w zakresie wykorzystania cyfrowych danych to ważny element europejskiej gospodarki. W 2016 roku wzmocnił on rynek państw członkowskich o 300 miliardów euro (ok. 2 procent produktu krajowego brutto). Specjaliści szacują, że ta wartość podwoi się do 2020 roku.

Dane cyfrowe w Polsce

The State of Data Innovation in the EU: Ranking ogólny

Jakie korzyści niesie odpowiednie gromadzenie i zarządzanie informacjami cyfrowymi?

Innowacje w zakresie cyfrowych danych pozwalają na stworzenie przyjaznych dla obywateli i lepiej odpowiadających na ich potrzeby instytucji rządowych, rozwój opieki zdrowotnej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miastach – czytamy w raporcie. Unia Europejska ma jednak przed sobą duże wyzwanie związane z cyfryzacją. – Kraje Unii Europejskiej w różnym stopniu korzystają z zalet, które daje im cyfryzacja danych – ostrzegają eksperci z The Center for Data Innovation.

Różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE w pewnym stopniu odzwierciedlają rozbieżności zauważalne w poziomie rozwoju gospodarczego. Analizy specjalistów think tanku wykazały jednak, że istotnym elementem wpływającym na dysproporcje są także różnice polityczne.

Wśród pięciu najbardziej innowacyjnych krajów w dziedzinie cyfryzacji i wykorzystania danych znalazły się Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania. Państwa unijne, które charakteryzują się wyższymi dochodami na jednego mieszkańca mają zazwyczaj wyższe wyniki niż kraje o niższych dochodach.

Okazuje się jednak, że dochody nie gwarantują wysokiej wydajności w zakresie innowacji danych. Dobrym przykładem są tu Francja i Niemcy, które zajmują odpowiednio 11. i 14. miejsce rankingu. Luksemburg, najbogatszy kraj w Europie, zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. Co ciekawe, Estonia, gdzie PKB per capita jest poniżej średniej unijnej, zajmuje szóste miejsce.

Najniżej w rankingu sklasyfikowane zostały Grecja, Chorwacja, Węgry, Bułgaria i Cypr. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca każdego z tych państw jest poniżej średniej unijnej, ale przyczyny słabego poziomu innowacji upatruje się w tym przypadku w panującej korupcji.

The State of Data Innovation in the EU: Mapa

The State of Data Innovation in the EU: Mapa

W jaki sposób dbać o innowacje i wykorzystać dane do rozwoju?

Nick Wallace oraz Daniel Castro, autorzy raportu, zarekomendowali sposoby na lepsze wykorzystanie nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania i wykorzystania cyfrowych danych. W celu promowania dostępności danych i zachęcania firm do ich wykorzystania, politycy powinni przyjąć odpowiednie regulacje umożliwiające swobodny przepływ danych. Ponadto rządy powinny podjąć inicjatywę w zakresie lepszego wykorzystania danych w strategicznych sektorach gospodarki (takich jak opieka zdrowotna i energia).

Zadaniem rządów powinny być również rutynowe publikacje otwartych danych i upoważnienie obywateli do żądania dostępu do konkretnych informacji, które do tej pory nie zostały opublikowane. Unia Europejska powinna wdrożyć politykę otwartego dostępu do informacji domyślnie dla wszystkich szczebli administracji publicznej.

Wśród sugerowanych rozwiązań członków The Center of Data Innovation znalazły się także zalecenia dotyczące inwestycji w najnowocześniejsze technologie (na przykład Internet Rzeczy) i adaptacje ich do ekosystemu instytucji publicznych. Ostatnim czynnikiem wpływającym na rozwój innowacji w zakresie wykorzystania cyfrowych danych są inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego.

Pełny raport dostępny jest na stronie The Center of Data Innovation.