Raport UKE: Jak zmienia się rynek telekomunikacyjny w Polsce?

2018.07.03
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:

Raport UKE: Jak zmienia się rynek telekomunikacyjny w Polsce?

Najnowszy raport przedstawiony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej obrazuje zachodzące zmiany na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Dzięki podejmowanym inwestycjom ze środków publicznych odnotowano czteroprocentowy wzrost liczby węzłów dostępowych na obszarach wiejskich. Ponadto liczba miejscowości bez dostępu do internetu zmalała o 243 – w roku 2016 było ich 3 080.

Krajowa średnia penetracja budynkowa z dostępem do usług internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s kształtuje się na poziomie 33 procent w porównaniu do 32 procent w roku 2016. Porównując województwa w Polsce, województwo śląskie osiąga najlepszy wynik (więcej niż 50 procent), następnie są województwa opolskie oraz dolnośląskie, najniższa wartość została odnotowana w województwie świętokrzyskim (ok. 19 procent). Według gmin, najwyższą penetracją wyróżnia się gmina Będków w województwie Łódzkim (93,6%), zaś najniższą, oprócz pojedynczych gmin w województwach środkowej i wschodniej części kraju, w Szumowie w powiecie zambrowskim i w gminie Czarnej w powiecie bieszczadzkim.

Dostęp do najwyższych prędkości usług zwiększa się systematycznie zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich. Aktualnie co dziesiąty budynek mieszkalny w Polsce ma możliwość korzystania z internetu o prędkości wynoszącej co najmniej 100 Mb/s. W 2016 było to możliwe w co dwunastym domu.

Według raportu UKE zmniejszyła się długość przewodowych linii telekomunikacyjnych, która w roku 2017 wynosiła 436 tys. km, gdy stan na rok 2016 wynosił 502 tys. km. Powodem jest zawyżeniem długości sieci przez operatorów. Najwyższa rozbieżność wystąpiła u podmiotu, gdzie nastąpił spadek długości linii o 72 tys. km.

Jeżeli chodzi o udział traktu napowietrznego (kształtujący się od 5 do 35 procent) województwa południowej Polski odznaczają się wyższym wynikiem spowodowanym warunkami naturalnymi, takimi jak korzystne ukształtowanie terenu.

UKE podkreśla zacieranie się różnic obszarów wiejskich i małych miast. Odnotowano również wiele nowych inwestycji wykorzystujące podziemne trakty. Charakterystyczna jest również zależność większego udziału sieci napowietrznych na obszarach wiejskich (ok. 20,7 proc) niż na obszarach zurbanizowanych (ok. 8,9 proc.).

Źródło: telepolis, UKE