Trend mobilnego Internetu w Polsce. Styczeń – wrzesień 2017

2017.10.19
Autor: RFBENCHMARK
Podziel się informacją:
Trend mobilnego Internetu w Polsce. Styczeń – wrzesień 2017

Przedstawiamy krótką analizę szybkości mobilnego Internetu w Polsce na podstawie pomiarów wykonywanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBENCHMARK. Dokonaliśmy agregacji wyników na podstawie comiesięcznych Raportów prędkości w roku 2017.

Internet LTE

Jak widać najlepszy wynik podczas pobierania danych oferuje Orange (31,37 Mbps – czerwiec), na drugim miejscu jest Plus (29,61 Mbps – czerwiec/lipiec), następnie T-Mobile (22,53 – maj/wrzesień), a na końcu Play (13,2 Mbps – luty). Najstabilniejszą siecią pod względem szybkości pobierania danych był T-Mobile, natomiast najmniej widoczne fluktuacje były w Play. Orange oraz Plus od początku roku prezentują trend wzrostowy dla prędkości pobierania danych. Ciągły wzrost spowodowany jest rozwojem infrastruktury operatorów, m.in. rozbudową stacji bazowych z agregacja pasm w LTE. W Play od czerwca prędkość pobierania zauważalnie spada. Najlepszymi miesiącami pod względem wysyłania danych dla poszczególnych sieci były: czerwiec (15,31 Mbps – Orange), styczeń (9,70 Mbps – Play), czerwiec i lipiec (16,80 Mbps – Plus) oraz marzec (12,10 Mbps – T-Mobile). Trend wzrostowy dla szybkości wysyłania danych prezentują również Orange oraz Plus. W sieci Play (od czerwca) i T-Mobile (od marca) widoczny jest trend spadkowy. Wartość PING-u dla wszystkich sieci utrzymuje stały poziom.

Internet 3G

Najlepszymi miesiącami pod względem szybkości pobierania danych były: czerwiec i lipiec (6,50 Mbps – Orange), marzec (4,30 Mbps – Play), styczeń (6,50 Mbps – Plus) i wrzesień (6,06 Mbps – T-Mobile). Od stycznia do czerwca prędkość pobierania danych w sieci Plus systematycznie spadał po czym od lipca zaczął wzrastać. W roamingu krajowym sieci Play widać systematyczny spadek szybkości pobierania danych. Prawdopodobnie jest to efekt wprowadzonego sztucznie ograniczenia szybkości przez fioletowych do 1,5 Mbps. Szybkość wysyłania danych w sieci Play utrzymuje w miarę stałą wartość, tutaj również fioletowi założyli lejek do 1 Mbps. W Orange oraz Plusie szybkość wysyłania danych cechowała się zmiennością w przedziale od 1,5 do 2,5 Mbps w przeciągu ostatnich 9 miesięcy. Najbardziej stabilną siecią pod względem wartości PING-u był Orange, natomiast najmniej Play.

4G - LTE3G
4G - LTE
szybkoscwysyłaniaLTE

3G

Przewidywane prognozy na koniec roku oraz początek 2018 są optymistyczne ze względu na ciągłą rozbudowę infrastruktury przez operatorów. Wciąż rosnąca liczba stacji bazowych z agregacja nośnych oraz zwiększające się wykorzystanie nowoczesnych terminal z LTE CA przez użytkowników owocować będzie rosnącymi przepustowościami mobilnego Internetu.