USA pionierem 5G? Najnowszy raport GSMA

2018.03.28
Autor: Anita Karpińska
Podziel się informacją:

USA pionierem 5G? Najnowszy raport GSMA

Jak podaje najnowszy raport GSMA, do 2023 roku Stany Zjednoczone będą miały na swoim koncie 100 milionów połączeń z wykorzystaniem sieci 5G. W 2025 liczba ta wzrośnie do 190 milionów. GSMA szacuje, iż przez cały ten czas, rynek będzie przewodził światu pod względem liczby połączeń w technologii 5G.

Będzie to spowodowane wielkością rynku oraz wysokim w porównaniu z innymi państwami odsetkiem wczesnych użytkowników. 58 procent populacji Stanów Zjednoczonych wprowadziło nowe technologie wcześniej niż reszta świata.

Największym konkurentem dla USA pod względem wdrożenia technologii 5G jest Europa. 46 procent wczesnych użytkowników nowych technologii na Starym Kontynencie zdecyduje się na korzystanie z 5G. Na trzecim miejscu są regiony Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej z wynikiem 34 procent.

Obawy, co do szybkości wdrożenia 5G można mieć odnośnie Ameryki Łacińskiej, Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej. W tych rejonach mniej niż 15 procent konsumentów jest zaliczanych do kategorii wczesnych użytkowników, którzy najchętniej korzystaj z dobrodziejstw innowacyjności.

W raporcie jako główny motor napędowy implementacji 5G wyróżnia się rozszerzony mobilny Internet szerokopasmowy. Zwraca się uwagę również na Internet Rzeczy oraz na ultra-niezawodną komunikację, która zyskuje skalę. Duże znaczenie będzie miała poprawa doświadczeń klienta mobilnego, zwiększająca konsumpcję 5G. Mowa o treściach rozrywkowych, urządzeniach AR/VR, grach i telewizorach jak również o urządzeniach obejmujących Internet Reczy, które do obsłużenia będą potrzebowały szybkiego, niezawodnego połączenia

Raport, do którego odniosło się czterech głównych operatorów na rynku USA – AT & T, Sprint, T-Mobile i Verizon, szacuje, iż większość zysków zostanie uzyskana od klientów korporacyjnych. Na kolejnym miejscu będą konsumenci oraz rząd.

Najprawdopodobniej 4G pozostanie dominującą siecią do 2025. Po tym czasie zostanie wyprzedzona przez sieć 5G.

5g gsma

źródło: telecomstechnews.com