Centrum reagowanie kryzysowego dostępne także w WhatsApp

2019.12.04
Autor: Maciej Biegajewski
Podziel się informacją:
Centrum reagowanie kryzysowego dostępne także w WhatsApp

Codziennie docierają do nas informacje o tragicznych wydarzeniach nawet z najdalszych zakątków świata. Katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne czy napięcia społeczne to stały element wiadomości telewizyjnych i portali informacyjnych w sieci. W sytuacji zagrożenie najważniejszym elementem jest zapobieganie paniki i ustanowienie stabilnej drogi komunikacji. Kilka lat temu system reagowania kryzysowego dla swoich użytkowników wprowadził Facebook. Teraz przyszedł czas na równie popularny komunikator WhatsApp.

Udostępniona funkcjonalność umożliwia szybkie zgłaszanie swojej lokalizacji w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz dostęp do ważnych informacji o katastrofach, atakach terrorystycznych, czy rozprzestrzeniającej się epidemii. Osoby bezpośrednio zagrożone tragicznymi wydarzeniami mogą poinformować najbliższych o tym, że nic im się nie stało lub nic im nie grozi.

Do tej pory z narzędzia na platformie Facebook miało już swoje zastosowanie w 300 kryzysach, które miały miejsce na terenie ponad 80 krajów. Nowości dotyczą nie tylko integracji z WhatsAppem, ale również obsługę udostępniania relacji z miejsc zdarzenia od naocznych świadków (zdjęcia i wideo) oraz wdrożenie dokładnych map katastrof i budynków.

Facebook przy okazji rozwoju funkcjonalności reagowania kryzysowego zdecydował się również na rozszerzeniu map katastrof. Od tej pory będą one dostępne także dla służb ratowniczych, by usprawnić podejmowanie decyzji i określenie skali zagrożenia.

W oszacowaniu strat i przygotowaniu odpowiednich środków zaradczych przydatne będzie analizowanie danych uwzględniających dojazdy do pracy czy populacje turystów w danym miejscu.

facebook whatsapp centrum reagowania kryzysowego

Źródło: tabletowo.pl